Edebiyat yazma üzerine düşünmeye, edebiyat fikrini yeniden ele almaya niyetlenmiş, şiir kitabı oylumuna sıkı sıkıya konuşlanarak bir yazınsal yanılsama alanı açan Yazınsal Nesneler edebiyat yazma’ya vurgu yaparken yazma uğraşı üzerine düşünmede edebî türlerin ebedî olmadığını da anıştırarak ayak diriyor.
Hikâye anlatmaksızın, edebiyatın bir türüne, şiir, öykü, romanın verimlerine, olanaklarına tenezzül ve elbette kısıtlamalarına, sınırlamalarına tahammül etmeksizin de edebiyat yazılabileceğini gösteren bir yazınsal zihin hareketi Yazınsal Nesneler.

“Romansı olanı seviyorum, ama romanın öldüğünü biliyorum.”
– Roland Barthes

“Belki romanın kendisi de öyküleme (anlatma) olarak ölmek üzeredir artık. En azından Batı’nın kültür alanında, belirlenebilir bir tarihsel üslup sunmuş birikimsel deneyimin günümüzde ölmekte olduğu görüşünü gerçekten hiçbir şey dışlayamaz.”