Hayatına geleceği kat [sen]

olursun,

Hayatından geçmişi çıkar [ben]

kalırsın…

 ”