Bilgi ve iletişim alanındaki süratli gelişimle beraber internet teknolojisi de gelişim ve değişim içine girmiştir. Bu paralelde internet kullanıcılarının sayıları da devamlı artış göstermektedir. Şirketler de geleneksel pazarlama etkinliklerine ilaveten, bugün genel anlamda internette pazarlama uygulamalarından yararlanmaktadırlar. Özelde ise gerek maliyet gerekse tüketiciye erişim unsurları bakımından sosyal medya pazarlaması dikkat çekmektedir. Gayrimenkul sektörü, büyümesine ara vermeyen dinamik bir sektördür. Bu bağlamda; sosyal medya pazarlama uygulamalarının günümüzde gayrimenkul sektöründe de geçerli olmaya başladığı görülmektedir.