Kemanımın telinde lal olmuş dilim hicaz,

Geceleri âşığa yakamoz olunca saz,

Gidenin dönmediği yorgun istasyonlarda,

Yar kapamış gözlerini, ruhuyla duy be aşk.

 

Yalanlar gençliğimi, takvimde eski yaprak,

Aynalar çağırır seni, gözlerime bir bak

Hududun afakında kalınca o mühr-ü meşk,

Giden getirsin beni de al başına koy aşk.