Şiddet, tecavüz, geçimsizlik ve sahte erkek egemenliği.

Bütün bunların dışında, sonradan yaratılan bir kaderin demir direkleri.

Kısacası: Varoluş Çabası!