Sakla küllerini

Üşüdükçe anlarsın ki

Yandığın ateş herkese söylenmezmiş

Topla giden tüm günlerini

Kaybettikçe görürsün ki

Güneş battı diye gökyüzü ölmezmiş