Alanında göz kamaştırıcı esaslar arzeden bu kitabın, buluştuğu okuyucusunu sarsacağına hiç kuşkumuz yoktur. Çünkü bu kitabın içeriği hak sırlarıyla bezelidir ve Tanrı biliminin özetinden daha fazla içerik taşımaktadır. Okurun kolay anlaması için yeterli miktarda lügat ile desteklenmiştir. Bu kitap tasavvuf türünün eşsiz ve benzersiz bir örneğidir. Nesilden nesile günümüze kadar gelen ve bize ulaşan güzide mertebede bir el yazması eserdir.

Bu eserin bin iki yüz (1200) yıl öncesinde kaleme alındığı kitabın dilinden ve içeriğinden anlaşılmaktadır ve saygıdeğer okurlarımızın yararlanacağı ve ilk kez karşılaşacağı Tanrı biliminin estetiğini ve zenginliğini hayranlıkla göreceklerdir.