“İnsanı bozunmadan koruyacak olan şey nedir?” sorusunu sorduğumuzda bunun cevabı ortak akıl olacaktır. Çünkü insan kendini en yetkin olarak gördüğünde, etrafındakileri bir sinek gibi ezmeyi de kendinde hak görebilir. Ve işte o zaman aslında ortak aklın hükmettiği toplumlarda görülen ezici üstünlüğü görmek istemeyebilir. Ancak ortak akıl daima aklın üstünlüğünü koruyan bir üst halkadır. Aklıyla hükmettiğini sanan insanın bir süre sonra yaşadığı harabiyet, etrafının sesine kulak vermeden hareket etmesindendir. Bazen, yaşadığımız Pandemi’de olduğu gibi aklın üstünlüğünü sınayan bir virüs, dünyada bir üst akıl oluşumunu izleyecek bir yolun açılmasına uğraşır. Ve dünyadaki tüm akıl çalışmaları, bilim felsefesi koltuğunda oturan kişiler tarafından bencillikten kurtarılıp insanlığa hizmet için yarışır.

“Genesis” ve Saklı Gerçekler, biyoloji öğretmeni Nurhayat Kayar’ın hepimizin kişisel yolculuğuna rehber olacak nitelikteki bir eseridir. Bilinç akışı yöntemiyle kaleme alınan eser, aynı zamanda kişisel gelişim üzerine yazılmış ender deneysel metinlerdendir. Kendiyle yüzleşmeye hazır tüm okurlarımızı, kitaptaki aynaya bakmaya davet ediyoruz.