Bütün kapılar yüzüme kapandığında
Bir kez daha anladım sevilmediğimi
Evime yalın ayak döndüğümde
Annemin dizinin dibinde buldum sevgiyi
Gerçek sevgi bir annenin evladını
Koşulsuz şartsız sevmesiydi…
El insanı ne bilsin başkasını koşulsuz sevmeyi.
Sofrada ekmeği bölüp uzatınca babam
Anladım…
Sevgi bir ekmeği bölmek kadar ince detaydı
Ve yüreğinde sevgisi olmayanlar
Bu ince detayda takılı kaldı…