Bakıp incelediğiniz ve “Âşkın Rü’yeti” adıyla tanıştığınız bu kitap bir el yazma eserden çevrilmiştir. Orijinal ismi ise, Müşâhedet’ül Mâide’i Muhibbân’dır. Bu isimle “tesmiye olup” adlandırılmış olan el yazması eserin çevirisi Amasya’nın Merzifon/Sarıköy’de medfun Seyyid Sultan Battal Gazi’nin neslinden olan ve Hakk’a rihlet eden üstâzım efendim Kemâl Durmuş tarafından Osmanlıcadan çevrilmiş olup bu çeviriler Haydar Şahin’in dikkatli editörlüğü ile bitirilip tamam oldu.

Âşkın Rü’yeti adlı kitabımız, Luna Yayınları tarafından daha evvel yayınlanmış olan “Gözlerin Hidâyeti” adlı kitabımızın devamı niteliğindedir. Ezelden ebede kadar bu kitabın içindeki kavramların karşıtlarıyla kıyas edilmesi; sırr-ı hakikatin ve Hakk genc-i nihânı’nın aslında çok aşikâr bir örneği olduğunun hakikatli bir delilidir. Bu kitap Mürşid-i Kamil’e hitab’eder düzeyde felsefi bir eserdir. İmamet muhabbeti mesabesindedir ve lezzet-i dimağ oluşturur mahiyettedir. Bu bir İlm-i Hikmettir ki besbelli feraseti pek ziyâde erbâb-ı kalem zatı muhteremlerin eseridir. Diyâlekt olarak zor anlaşılır olmasını bilmekteyiz fakat bunu kolay anlaşılır kılalım diye mümkün olduğunca eseri dipnotlarla desteklemeye özen gösterdik.

Bu kitabın mevzu dört kapı kırk makamdır. Fakat biz aşağıdaki 4 kapıdan söz edelim:
1.Şeriât
2.Tarikât
3.Marifet
4.Bâb-ı Hakikat

Hakikat makamını anlatmakta olsa da asıl istifade edeceğimiz hususlara dikkat etmek muhakkak lazım gelir. Hakk ve Hakikat gerçeğini bilmek elzemdir. Yani yaratılışı, yani ol emrini… Veyahut kitabımızın temasında olan çar anasır-ı veya dört unsurun manasını… Sayın okur; anlatanların neleri anlattığını merak ediyorsak, ben de anlamanız ve başkalarına anlatmanız için bu eseri okuyun istiyor ve siz kardeşlerimi çok seviyorum.
Saygılarımla…
Haydar Şahin