Öyle oturmuş düşünüyorum.
Evreni düşünüyorum
binlerce gezegen takımının
dolaştığı evreni.
Yertinçiyi düşünüyorum
yüzlerce ülkenin
binlerce ölü dili olan,
yüzlerce dil konuşan
yertinçiyi düşünüyorum.
Ülkemi düşünüyorum
Onlarca ili,
yüzlerce ilçesi,
binlerce kışlağı,
obası olan ülkemi…
Evleğimi düşünüyorum
kankarışanlarımla, eşleri,
çocuklarıyla birlikte
kocaman bir topluluk.
Yuvamı düşünüyorum
eşim, çocuklarım ve ben.
Düşünüyorum da
bu sonsuz evrende
ol nen, ol nenle ilintili.
Bir başınasın da
bir başına değilsin de!