hayat, şiirsiz yaşanmayacak kadar kısa.
mâ-i zülal