Hiç kimse hatalarla dolu bir kitabı okumaz istemez. Hatta en iyi yazarlar bile eserlerini yazarken satırlarla fazlasıyla bütünleştikleri için dosyalarına dışarıdan bakacak bir göze; editöryel çalışmalara ihtiyaç duyarlar. Luna Yayınları, “Editöryel Gözden Geçirme” aşamasını eserin yayımlanma sürecinin en önemli ve en kritik noktası olarak görmektedir. Luna Yayınları bu sebeple eserinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için detaylı ve titiz bir çalışma yürütür ve size sonraki çalışmalarınızda da faydalanabileceğiniz bazı ipuçları sunar.

Luna Yayınları 3 editörden oluşan deneyimli bir ekibe sahiptir. Eserin niteliği ve içeriğine göre en uygun editör eser üzerinde çalışmak üzere görevlendirilir.

“Editöryel Gözden Geçirme” aşamasında editörlerimiz neler yapmaktadır?

  • Kurgunuz yeterince düzenli mi? Anlatmak istediğiniz ile anlattıklarınız arasında bir uyum mevcut mu?
  • Eserinizin ilk bölümleri, okurlara eserinizin sonraki bölümlerini okutabilecek akıcılığa ve çekiciliğe sahip mi?
  • Karakterleriniz yeterince inandırıcı mı?
  • Eserinizin adı, içeriğine uygun mu? Merak uyandırıyor mu? Size sunabileceğimiz seçenekler var mı?
  • Ana temanız yeterince ilgi çekici mi?
  • Kullandığınız dil ve anlatım biçimleri okurun keyifli bir okuma yapmasını engelliyor mu?
  • Bir kitabın okur tarafından satın alınmasını önemli bir oranda belirleyen “arka kapak yazısı” kitabın ruhuna uygun mu ve etkileyici mi?
  • Diyaloglar doğal ve akıcı mı?
  • Zaman kipleri ve bakış açıları yerli yerinde kullanılmış mı?
  • Eserinizin etkileyici bir finali var mı?